Calsina Carré Transports & Logistics

Uneix-te al
nostre equip

Ofertes de treball actuals.

Posició

Localització

Tipus

Operari/a de tràfic

Pont de Molins (Figueres), ES

Jornada completa

FUNCIONS

• Atendre trucades a diversos clients demanant informació d'operatives puntuals i serveis especials.

• Coordinar i assessorar les peticions de clients en relació amb preus de transport i possibles trànsits existents i nous

• Coordinar les càrregues i les descàrregues dels camions segons la disponibilitat d'aquests, amb càrregues disponibles en temps i espai, intentant maximitzar l'ocupació dels camions sense deixar de donar servei als clients.

• Preparació de tarifes de transport.

• Arribar a acords amb els possibles proveïdors i tancar trànsits amb aquests, amb prèvia acceptació del Dept. de Transport.

• Seguiment de nous clients durant un període de 1-2 mesos depenent de la complexitat del client.

• Puntualment coordinar amb tràfic/flota reserves de Lorry Rail (tren) segons necessitats.

• Suport al Director de Transport (Mercaderia) segons necessitats de preparació de pressupostos, programes visites, preparar manual de dept.de Transport, atendre trucades i rebre visites.

• Col·laborar amb el desenvolupament del nou ERP Responsabilitzar-se del correcte ús dels correus electrònics.

• Coordinar i preveure necessitats del Departament Tràfic-comercial. Coordinar les comandes dels clients i gestionar les càrregues cercant la rendibilitat màxima, amb el suport del cap.

REQUISITS

• Orientació a client.

• Capacitat de reacció ràpida.

• Capacitat de memorització.

• Iniciativa.

• Facilitat per les relacions interpersonals

SALARI

15.500 € sotmesos a política de revisió salarial segons evolució.

HORARI

• de 8 h a 16 h

• de 9h a 13h i de 15h a 19h

• de 12h a 20h

Tècnic/a informàtic/a de Sistemes

Tànger, MA

Jornada completa

FUNCIONS

• Labors d'instal·lació, configuració i manteniment dels sistemes informàtics Windows 10-11 PRO

• S'encarregarà de realitzar la instal·lació de programes, sistemes operatius, perifèrics i altres aplicacions en els equips informàtics de l'empresa

• Configuració de routers

• Reparar ordinadors, impressores ( nivell mitjà ) i tot tipus de hardware

• Suport a usuaris a nivell de hardware i software

• Suport a usuaris a nivell del programa de gestió de l'empresa

• Configuració de telèfons

• Comprar i negociar amb proveïdors locals ( hardware , telefonia , ... )

• Reportarà incidències / problemàtiques amb el departament de IT/ESP

REQUISITS

• Español i Francés correctament parlats

• Capacitat per treballar en equip

Programador/a Senior

Pont de Molins (Figueres), ES

Jornada completa

Si t'apassiona el desenvolupament .NET i vols participar en un projecte d'abast internacional al costat d'un equip especialitzat, aquesta posició de treball t'interessarà!

Si ja ets dins del sector IT, podràs continuar desenvolupant-te com a professional de la mà d'una empresa pròxima on realment es reconeix el teu treball i esforç.

Volem que ens ajudin a reforçar els projectes de l'àrea .NET, ja que serà una de les eines de treball diari, per a aportar en les següents funcions:

1. Anàlisi dels processos, programació i instal·lació de programes de gestió de l'empresa.

2. Treballant de manera conjunta amb l'equip de desenvolupament de la interfície d'usuari (UI) i la capa de negoci ( Backend ) per a entendre amb claredat l'objectiu del programa, les funcions principals i l'ús previst de cadascuna d'elles.

3. Aportar el correcte testatge d'aplicacions en .NET (winforms), Test Unit, UI testing, correcció d'errors (bug fixos) i la capacitat de comunicar tant amb els usuaris finals com amb l'equip de desenvolupament.

FUNCIONS

• Desenvolupar el programa propi de gestió (ERP)

• Expandir altres productes que derivin de les necessitats del desenvolupament entre empresa i client final

REQUISITS

• Experiència mínima 2-4 anys en programació i desenvolupament de productes.

• Experiència en: .NET, Visual Studio Professional, SQL Server

QUÈ OFERIM

• Treball estable

• Sou brut anual. A concretar segons experiència

HORARI

• 40 hores setmanals