Calsina Carré Transports & Logistics

Logística en
Recinte Duaner

Dipòsits duaners tant per a importació com per a exportació

Gestió d'importacions i exportacions.

DAP (Dipòsit Duaner Públic) 

Espai LAME

recinto aduanero calsina carré

GESTIÓ D'IMPORTACIONS I EXPORTACIONS

DAP (Dipòsit Duaner Públic) per a mercaderies d'importació

Retardar els pagaments de possibles aranzels i IVA del material importat de tercers països fins al moment del despatx.

Possibilitat de fer aquests despatxos parcialment segons la necessitat real de materials.

Permet plantejar polítiques de compres estratègiques en moments d'especial atractiu econòmic.

Permanència il·limitada en el temps del material al DAP.

Espai LAME (Lloc Autoritzat per a Mercaderies d'Exportació)

No cal que les mercaderies a exportar a tercers països passin físicament per una duana de control.

Permet la recepció parcial de les mercaderies a exportar que poden ser consolidades al moment de l'exportació.

Major agilitat i flexibilitat en els tràmits duaners.

Dipòsit Duaner, Valls (ES)

Dipòsit Duaner, Tunísia (TUN)