Calsina Carré Transports & Logistics

Aviso legal

AVÍS LEGAL

 

Benvingut a la plana Web de Grup Calsina Carré, SL. A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta plana WEB. La navegació per aquesta plana WEB li atorga el rol d’usuari i per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

En compliment del que prevé l’article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que calsina-carre.com és un domini de l’empresa Transportes Calsina y Carré SL amb domicili social a Camí del Roure num. 5 de 17706 Pont de Molins, telèfon 972 529 211 i fax 972 529 351, amb correu electrònic info@calsina-carre.com. La societat es denomina Transportes Calsina y Carré SL amb el CIF B-17019373 que figura inscrita al registre mercantil de Girona, al Tom 370, Foli 129, Fulla número GI-7272, inscripció 19a.

2- NORMES D’UTILITZACIÓ

Com usuari d’aquesta WEB , ha de utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent. Queda prohibit realitzar per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa , incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines del WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos , i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius , estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Transportes Calsina y Carré SL o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes. Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostre intenció es la de oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat. De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat. Transportes Calsina y Carré SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

5- GRUP CALSINA CARRÉ

El GRUP CALSINA CARRÉ, està format per les següents empreses:

EMPRESA DIRECCIÓ CIF
TRANSPORTES CALSINA i CARRÉ S.L Camí del Roure nº 5. 
17706 Pont de Molins.
B17019373
EUROPEAN LOGISTICS SARL Serelor Street, 23
117045 Bascov (Arges County)
RO17650750
CALSINA CARRÉ BENELUX COLUMBUSWEG, 20
5928 LC Venlo – NL
NL854371199B01
CALSINA CARRÉ FRANCE Garonor Est – Entrée nr 1
Bâtiment 11 – Cellules A & B 
93 600 Aulnay-Sous-Bois
FR42504052168