Calsina Carré Transports & Logistics

Calsina Carré

Calsina Carré és més...

+

Oferim solucions logístiques integrals que abarquen cada etapa del procés, des dels tràmits duaners fins al transport i emmagatzematge, garantint l'eficiència i compliment normatiu per a la satisfacció dels nostres clients

Guixeta customs

Calsina Carré es más...
+ TRANSPORTE + ADUANAS
+ ALMACENAMIENTO + PARKING

Què oferim

Despatxos duaners

Despatxos duaners d'importació i exportació cap a o des de països tercers.

Expeditor
de tránsito

Grantizamos un control aduanero desde el punto de origen hasta el destino final.

Emmagatzematge

Depòsito aduanero de mercancías en régimen general y/o depósito temporal (ADT).

Parking segur

Receptor de tránsito en parking de alta seguridad y con permiso para materias peligrosas. (ADR).