Calsina Carré Transports & Logistics

Uneix-te al
nostre equip

Ofertes de treball actuals.

Posició

Localització

Tipus

Operari/a de tràfic

Pont de Molins (Figueres), ES

Jornada completa

FUNCIONS

• Atendre trucades a diversos clients demanant informació d'operatives puntuals i serveis especials.

• Coordinar i assessorar les peticions de clients en relació amb preus de transport i possibles trànsits existents i nous

• Coordinar les càrregues i les descàrregues dels camions segons la disponibilitat d'aquests, amb càrregues disponibles en temps i espai, intentant maximitzar l'ocupació dels camions sense deixar de donar servei als clients.

• Preparació de tarifes de transport.

• Arribar a acords amb els possibles proveïdors i tancar trànsits amb aquests, amb prèvia acceptació del Dept. de Transport.

• Seguiment de nous clients durant un període de 1-2 mesos depenent de la complexitat del client.

• Puntualment coordinar amb tràfic/flota reserves de Lorry Rail (tren) segons necessitats.

• Suport al Director de Transport (Mercaderia) segons necessitats de preparació de pressupostos, programes visites, preparar manual de dept.de Transport, atendre trucades i rebre visites.

• Col·laborar amb el desenvolupament del nou ERP Responsabilitzar-se del correcte ús dels correus electrònics.

• Coordinar i preveure necessitats del Departament Tràfic-comercial. Coordinar les comandes dels clients i gestionar les càrregues cercant la rendibilitat màxima, amb el suport del cap.

REQUISITS

• Orientació a client.

• Capacitat de reacció ràpida.

• Capacitat de memorització.

• Iniciativa.

• Facilitat per les relacions interpersonals

SALARI

15.500 € sotmesos a política de revisió salarial segons evolució.

HORARI

• de 8 h a 16 h

• de 9h a 13h i de 15h a 19h

• de 12h a 20h